به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، جمعی از نمایندگان تشکل های دانش آموزی دبیرستان شهید مطهری(ره) ناحیه ۷ مشهد با حضور در دفتر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با مسئول اتحادیه استان دیدار نمودند.
ارائه گزارش مختصری از روند فعالیت های تشکل های دانش آموزی، مطرح نمودن دغدغه های دانش آموزی، نقد و ارزیابی فعالیت های انجمن اسلامی و بیان نکات تکمیلی توسط مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی از برنامه های انجام شده در این دیدار می باشد.

این پست بدون دیدگاه

ارسال یک پاسخ


سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای