۸
بهمن

برگزاری جلسه هماهنگی « نمایشگاه مدرسه انقلاب» با حضور انجمنی های قوچان

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، جلسه هماهنگی چگونگی برگزاری نمایشگاه مدرسه انقلاب با حضور اعضای انجمن های اسلامی مدارس پسرانه قوچان و مربیان ایشان برگزار گردید.
بررسی محتوای شیوه نامه یازدهمین دوره مدرسه انقلاب و بیان ایده های دانش آموزی از مباحث مطرح شده در این جلسه می باشد.

این پست بدون دیدگاه

ارسال یک پاسخ


سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای