به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، با حضور اعضای انجمن های اسلامی مدارس دخترانه، مربیان، مسئول اتحادیه و معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان درگز جلسه توجیهی «نمایشگاه مدرسه انقلاب» برگزار گردید.
بررسی شیوه نامه برگزاری نمایشگاه های مدرسه انقلاب و ایده پردازی دانش آموزی از برنامه های انجام شده در این جلسه می باشد.

این پست بدون دیدگاه

ارسال یک پاسخ


سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای