به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، به مناسبت دهه مبارک فجر و در ادامه بازدید مسئول اتحادیه خراسان رضوی از نمایشگاه های مدرسه انقلاب، از نمایشگاه مدرسه انقلاب انجمن اسلامی آموزشگاه دخترانه نمونه حضرت آمنه شهرستان قوچان بازدید شد.

این پست بدون دیدگاه

ارسال یک پاسخ


سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای