روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی به نقل از دفتر نمایندگی موسسه علمی آینده سازان استان به اطلاع می رساند، مرحله دوم آزمون تعیین سطح علمی اعضای هیأت های مرکزی انجمن های اسلامی مدارس استان در روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۵  به تفکیک خواهران و برادران ، (به صورت رایگان) برگزار می شود.

جهت کسب اطلاع بیشتر درخصوص زمان دقیق و مکان برگزاری و سایر جزئیات این آزمون، که در سطح ملی و با شرکت ۱۲۳۴۲ نفر از دانش آموزان عضو هیآتهای مرکزی انجمنهای اسلامی مدارس از ۳۲ استان، ۲۶۶ شهرستان و مجموعا ۴۷۰ حوزه به ترتیب ۲۳۸ حوزه برادر و ۲۳۲ حوزه خواهر برگزار میگردد، با اتحادیه شهرستان خود تماس حاصل فرمائید.

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای