۲۸
فروردین

برگزاری مرحله دوم آزمون علمی آینده سازان در کاشمر

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، مرحله دوم آزمون علمی آینده سازان ویژه اعضای هیات های مرکزی انجمنهای اسلامی دانش آموزی در روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۵ به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان کاشمر در دو بخش خواهران و برادران برگزار گردید.

شایان ذکر است این آزمون با شرکت ۱۲۳۴۲ نفر از دانش آموزان عضو هیآتهای مرکزی انجمنهای اسلامی مدارس کشور از ۳۲ استان، ۲۶۶ شهرستان و مجموعا ۴۷۰ حوزه به ترتیب ۲۳۸ حوزه برادر و ۲۳۲ حوزه خواهر برگزار میگردد

photo_2016-04-16_21-06-09 photo_2016-04-16_21-07-05 photo_2016-04-16_21-07-10 photo_2016-04-16_21-07-14 photo_2016-04-16_21-07-17 photo_2016-04-16_21-07-22

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای