مهدي صالحي – مدير روابط عمومي و حوزه مسئول اتحاديه استان

Copy of صالحيشماره تلفن : ۳۲۲۲۶۲۶۳-۰۵۱ داخلي ۲۱۲

شماره تلفن مستقيم : ۳۲۲۵۲۹۹۶-۰۵۱

رايانامه : m.salehi@jonbesh.ir

 

جهت ارتباط  مستقيم با مديريت روابط عمومي و حوزه مسئول اتحاديه استان

مي توانيد مطالب، انتقادات و پيشنهادات خود را از طريق فرم ذيل، ارسال نماييد.

 

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای