نگاره

به گزارش روابط عمومي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان خراسان رضوي، شماره ۱۷۸ نيمه اول اسفند ماه ۹۳ دوهفته نامه دانش آموزي فرهنگي – اجتماعي نگاره با موضوع « مد و پوشش » منتشر گرديد. در اين شماره مي خوانيد : وقتي مدگرايي، مد مي شود   اين مدل الان مده پيشنهاد نگاره براي خريد يكي از تيم هاي ...

دوهفته نامه نگاره با موضوع « فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي » منتشر شد. به گزارش روابط عمومي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان خراسان رضوي، شماره ۱۷۷ نيمه دوم بهمن ماه ۹۳ دوهفته نامه دانش آموزي فرهنگي – اجتماعي نگاره با موضوع « فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي » منتشر گرديد. در اين شماره مي خوانيد : ...

شماره ۱۷۶ نيمه اول بهمن ماه ۱۳۹۳ دوهفته نامه دانش آموزي فرهنگي و اجتماعي نگاره منتشر گرديد + ...

چند رسانه ای