آينده سازان

به گزارش روابط عمومي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان خراسان رضوي، دومين مرحله از آزمون پیشرفت تحصیلی آینده سازان توسط اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان شهرستان تربت حیدریه ويژه اعضاي انجمن هاي اسلامي مدارس پسرانه آن شهرستان در تاريخ ۱۰ ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ در محل نمايندگي مؤسسه علمي آينده سازان، برگزار ...

چند رسانه ای