آخرین مطالب

انجام بازی آموزشی_تشکیلاتی «کاوش» با حضور دختران انجمنی مشهد ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، جمعی از اعضای .. ...

برگزاری جلسه قرارگاه شهری پسران انجمنی نیشابور ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی،قرارگاه شهری ...

برپایی غرفه روایتگری توسط انجمنی های سبزوار به مناسبت روز «استکبارستیزی» ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، انجمنی های ...

حضور انجمنی های نیشابور در مراسم روز «استکبارستیزی» ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، انجمنی های ...

شرکت اعضای انجمن های اسلامی مدارس کاشمر در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی،انجمنی های ...

حضور پرشور انجمنی های قوچان در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، اعضای انجمن ...

شرکت انجمنی های درگز در راهپیمایی ۱۳ آبان ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی،جمعی از اعضای ...

حضور پرشور انجمنی های خواف در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، اعضای انجمن های .. ...

برگزاری همایش «روز دانش آموز» با حضور انجمنی های شهرستان گناباد ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، به مناسبت ...

شرکت انجمنی های بردسکن در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی،اعضای انجمن ...

حضور دختران انجمنی شهرستان گناباد در مراسم روز استکبارستیزی ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی،اعضای انجمن ...

شرکت اعضای انجمن های اسلامی مدارس دخترانه مشهد در راهپیمایی ۱۳ آبان ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی،به مناسبت روز ...

اجرای گروه سرود در مراسم ۱۳ آبان توسط انجمنی های تربت حیدریه ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی،اعضای انجمن ...

حضور پرشور پسران انجمنی مشهد در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی داش آموزان خراسان رضوی، به مناسبت روز .. ...

حضور پرشور انجمنی ها در مراسم تشییع شهدای حادثه ترورستی شاهچراغ در مشهد ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، جمعی از اعضای .. ...

نشست آموزشی شبکه پشتیبان و مربیان خواهران مشهد با موضوع «تحلیل سیاسی وقایع اخیر» ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، در ادامه سلسله .. ...

برگزاری قرارگاه مرکزی برادران مشهد با موضوع محوری « عملیات ۱۳ آبان» ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی،قرارگاه مرکزی ...

تقدیر دبیرکل از سال ها مجاهدت خالصانه مدیر اجرایی اتحادیه خراسان رضوی ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی،در نشست مدیران ...

برگزاری قرارگاه مرکزی پسران انجمنی مشهد با موضوع «تحلیل مسائل و وقایع اخیر» ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، قرارگاه مرکزی ...

برگزاری قرارگاه پاییزی دختران انجمنی مشهد با موضوع محوری « چرا حجاب؟» ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، قرارگاه ...