• بازدید نماینده رهبری در اتحادیه به همراه معاون وزیر آموزش و پرورش از «نمایشگاه مدرسه انقلاب» انجمن اسلامی دخترانه نمونه فرهنگ مشهد
  • بازدید معاون برادر اتحادیه خراسان رضوی از «نمایشگاه مدرسه انقلاب» انجمن اسلامی آموزشگاه پسرانه نمونه مهدی زاده گناباد
  • بازدید معاون برادر اتحادیه خراسان رضوی از «نمایشگاه های مدرسه انقلاب» انجمن های اسلامی مدارس باخرز
  • افتتاح «نمایشگاه مدرسه انقلاب» انجمن اسلامی پسرانه شهید بهشتی شهرستان تربت حیدریه
  • بازدید از «نمایشگاه مدرسه انقلاب» انجمن اسلامی دخترانه شاهد ریحانه شهرستان تربت حیدریه
  • بازدید مسئول اتحادیه خراسان رضوی از «نمایشگاه مدرسه انقلاب» انجمن اسلامی پسرانه نمونه شاهد رازی تربت حیدریه
  • افتتاح «نمایشگاه مدرسه انقلاب» انجمن اسلامی دخترانه نمونه محمودیه خیامی تربت حیدریه
  • حضور پسران انجمنی مشهد در «کاردوی مدرسه انقلاب»
  • حضور مسئول اتحادیه خراسان رضوی در جمع دانش آموزان معتکف انجمنی و تشکل های دانش آموزی قوچان

آخرین مطالب

بازدید نماینده رهبری در اتحادیه از «نمایشگاه مدرسه انقلاب» انجمن اسلامی پسرانه شاهد شیخ انصاری مشهد ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، در آستانه ...

بازدید معاون برادر اتحادیه خراسان رضوی از «نمایشگاه مدرسه انقلاب» انجمن اسلامی آموزشگاه پسرانه نمونه مهدی زاده گناباد ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، به مناسبت دهه .. ...

بازدید معاون برادر اتحادیه خراسان رضوی از «نمایشگاه های مدرسه انقلاب» انجمن های اسلامی مدارس باخرز ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، به مناسبت دهه .. ...

افتتاح «نمایشگاه مدرسه انقلاب» انجمن اسلامی پسرانه شهید بهشتی شهرستان تربت حیدریه ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، به مناسبت دهه .. ...

بازدید از «نمایشگاه مدرسه انقلاب» انجمن اسلامی دخترانه شاهد ریحانه شهرستان تربت حیدریه ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، به مناسبت دهه .. ...

بازدید مسئول اتحادیه خراسان رضوی از «نمایشگاه مدرسه انقلاب» انجمن اسلامی پسرانه نمونه شاهد رازی تربت حیدریه ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، در ایام الله .. ...

افتتاح «نمایشگاه مدرسه انقلاب» انجمن اسلامی دخترانه نمونه محمودیه خیامی تربت حیدریه ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، به مناسبت دهه .. ...

حضور پسران انجمنی مشهد در «کاردوی مدرسه انقلاب» ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، به مناسبت دهه .. ...

حضور مسئول اتحادیه خراسان رضوی در جمع دانش آموزان معتکف انجمنی و تشکل های دانش آموزی قوچان ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، در ادامه سفر .. ...

بازدید مسئول اتحادیه خراسان رضوی از نمایشگاه مدرسه انقلاب انجمن اسلامی دخترانه نمونه حضرت آمنه شهرستان قوچان ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، به مناسبت دهه .. ...

بازدید مسئول اتحادیه استان از نمایشگاه مدرسه انقلاب انجمن اسلامی دخترانه کوثر شهرستان قوچان ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، به مناسبت دهه .. ...

محیط آرایی فضای مدرسه به مناسبت آغاز دهه فجر توسط انجمن اسلامی آموزشگاه بهشتیان شهرستان نیشابور ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، اعضای انجمن ...

برگزاری جلسه توجیهی«نمایشگاه مدرسه انقلاب» با حضور دختران انجمنی شهرستان درگز ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، با حضور اعضای .. ...

برگزاری جلسه هماهنگی«نمایشگاه مدرسه انقلاب» با حضور انجمنی های نیشابور ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، جلسه قرارگاهی ...

شرکت انجمنی های آموزشگاه امام خمینی(ره) کاشمر در جلسه توجیهی «نمایشگاه مدرسه انقلاب» ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، جلسه توجیهی ...

مشارکت دفتر حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آجا در برگزاری برنامه های دهه مبارک فجر دو انجمن اسلامی مدارس مشهد ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی،جلسه هماهنگی ...

برگزاری جلسه هماهنگی « نمایشگاه مدرسه انقلاب» با حضور انجمنی های قوچان ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، جلسه هماهنگی ...

جلسه هیأت مرکزی انجمن اسلامی میرزاکوچک خان ناحیه ۲ مشهد با موضوع : « نمایشگاه مدرسه انقلاب» ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، در آستانه دهه .. ...

برگزاری پویش#دستبوسی_مادر به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س) با حضور انجمنی های خواف ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، به مناسبت ...