۱۱
خرداد

دوهفته نامه دانش آموزی فرهنگی- اجتماعی نگاره منتشر گردید + دانلود فایل

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

نگاره شماره دوم-1
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، دو هفته نامه دانش آموزی فرهنگی- اجتماعی نگاره شماره نیمه اول خرداد ماه ۹۶ با همراهی موسسه فرهنگی قدس، منتشر گردید.
در این شماره می خوانید :
– استارت بزن رفیق (راهکارهای ساده ای که به موفقیت شما در امتحانات کمک می کند)
– حق رأی ندارم ولی مطالبه میکنم!
–  مهمانی خدا را از دست ندهید!
و …

دانلود فایل pdf نگاره

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای