۳۰
خرداد

دوهفته نامه دانش آموزی فرهنگی- اجتماعی نگاره منتشر گردید + دانلود فایل

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

شماره سوم نگاره-1

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، دو هفته نامه دانش آموزی فرهنگی- اجتماعی نگاره شماره نیمه دوم خرداد ماه ۹۶ با همراهی موسسه فرهنگی قدس، منتشر گردید.
در این شماره می خوانید :
– شب خیلی عزیز … ! (چگونه در شب قدر سیم مان وصل باشد)
– وقت آسمانی شدن است
–  فرمانده دلها
و …

دانلود فایل pdf نگاره

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای