۲۰
تیر

دوهفته نامه دانش آموزی فرهنگی- اجتماعی نگاره منتشر گردید + دانلود فایل

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

شماره چهارم نگاره جدید-1

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، شماره نیمه دوم تیر ماه ۹۶ دوهفته نامه دانش آموزی فرهنگی- اجتماعی نگاره  با همراهی موسسه فرهنگی قدس، منتشر گردید.
در این شماره می خوانید :
– ایکیوسان تنبل (برنامه های من برای ۳ ماه تابستان)
– خلبان حواست هست!
– یک قاچ کتاب (پیشنهاد تابستانی نگاره به شما)
– غول چراغ جادو را پیداکن! (چگونه به آرزوهای واقعی مان برسیم)
– و …

دانلود فایل pdf نگاره

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای