۲۶
شهریور

دوهفته نامه دانش آموزی فرهنگی- اجتماعی نگاره منتشر شد + دانلود فایل

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

دو هفته نامه نگاره-1
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، شماره نیمه دوم شهریور ماه ۹۶ دوهفته نامه دانش آموزی فرهنگی- اجتماعی نگاره، منتشر گردید.
در این شماره می خوانید :
– چگونه خودمان را برای سال تحصیلی جدید آماده کنیم؟
– مدیری از جنس انجمنی ها (گفت و گوی اختصاصی نگاره با مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی)
– ایرانی اش را بخریم … !
– و …

فایل pdf نگاره

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای