۱۴
فروردین

بازدید مدیریت آموزش و پرورش از مجموعه کندوی کتاب اتحادیه خواف

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان خواف، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خواف به همراه جمعی از معاونین خود ضمن بازدید از مجموعه اتحادیه خواف، از مجموعه «کندوی کتاب» این اتحادیه بازدید نمود.
شایان ذکر است، ترویج فرهنگ كتابخوانی و مهارت مطالعه مفید، تقویت انگیزه كسب معرفت و بصیرت اسلامی و انقلابی و مهارت‌های عملی زندگی به عنوان عناصر الگو، پیشتاز و محوری در ترویج مطالعه و كتابخوانی، ارتقای كمی و كیفی مطالعه و كتابخوانی و افزایش دسترسی به كتاب‌های خوب در فضای عمومی مدارس از اهداف طرح کندوی کتاب اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان می باشد.

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای