۳۰
اردیبهشت

حضور پرشور انجمنی های مشهد در اجتماع حمایت از مظلومان مقاوم فلسطین

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، جمعی از مربیان و اعضای انجمن های اسلامی مدارس پسرانه مشهد کفن پوشان با حضور در اجتماع حمایت از مظلومان فلسطین که در عرصه میدان شهدای مشهد برگزار گردیده بود، انزجار خود را از جنایات رژیم کودک کش صهیونیسم اعلام نمودند.

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای