۱۰
مهر

برگزاری اولین قرارگاه پاییزی دختران انجمنی متوسطه دوم مشهد

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، اولین قرارگاه پاییزی با حضور مسئولین انجمن های اسلامی مدارس دخترانه متوسطه دوم مشهد برگزار گردید.

سخنرانی خانم حسن پور(استاد حوزه و دانشگاه) با موضوع محوری سیر تمدن سازی حضرت زینب(س) و کارگاه تولید محتوای فضای مجازی از برنامه های انجام شده در این قرارگاه می باشد.

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای