۹
بهمن

کاردوی «مدرسه انقلاب» دختران انجمنی مشهد

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، کاردوی مدرسه انقلاب با حضور جمعی از مربیان و اعضای انجمن های اسلامی مدارس دخترانه مشهد برگزار گردید.
برپایی کارگاه های متنوع آموزشی ویژه نمایشگاه مدرسه انقلاب نظیر : «فضاسازی و تولید سازه با محوریت تبیین فاکتورهای مهم در تولید جذابیت بصری برای مخاطب»، «شیوه های روایتگری»، «تولید و تأمین محتوا»، «جذب نیرو» و «تقویت مهارت های کار تیمی» و همچنین بازی اتاق فرار به شکل زندان بانوان مجاهد زمان انقلاب، اجرای پانتومیم و گعده سرگروهی از برنامه های انجام شده در این کاردوی یکروزه می باشد.

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای