به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، با حضور دکتر محمدعلی صمیمی (معاون سازماندهی برادران اتحادیه کشور) و اعضای شورای معاونان اتحادیه خراسان رضوی، مباحث مربوط به سازماندهی انجمن های اسلامی دانش آموزان در این استان بررسی گردید.
ارائه گزارش انجمن های اسلامی استان در حوزه سازماندهی، ارتقاء شبکه دانش آموزی از حیث کمیت و کیفیت، بررسی نقاط ضعف و قوت دوره های آموزشی شبکه پشتیبان و محتواهای قابل دسترس مربیان از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه می باشد.

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای