۲۱
آبان

برگزاری جلسه قرارگاه شهری پسران انجمنی نیشابور

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی،قرارگاه شهری با حضور جمعی از اعضای انجمن های اسلامی مدارس پسرانه نیشابور و با بررسی برنامه های پیش روی انجمن های اسلامی برگزار گردید.
بیان نکات سامانه های شهید باقری و عقیق، تاکید بر برگزاری جلسات هفتگی هیات های دانش آموزی انصارالمهدی(عج) و جلسات گفتمان دانش آموزی در مدارس از مهمترین مباحث مطرح شده در این قرارگاه می باشد.

این پست بدون دیدگاه

ارسال یک پاسخ


سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای