به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، در ایام الله فجر، نمایشگاه مدرسه انقلاب انجمن اسلامی آموزشگاه پسرانه نمونه شاهد رازی با حضور مسئول اتحادیه خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش و مسئولین شهر تربت حیدریه بازدید شد.

این پست بدون دیدگاه

ارسال یک پاسخ


سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای