به گزارش روابط عمومي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان خراسان رضوي، شماره ۲۱ از ويژه نامه دانش آموزي فرهنگي و اجتماعي  « نگاره توس » با موضوعات اردوي طلايه داران فردا و جشن تولد آغاز ۲۰ سالگي نگاره در شهريور ماه ۱۳۹۴، منتشر گرديد.

در اين شماره مي خوانيد :
– يك پرس جهاد با چمران ۹۴
– همه براي يكي
– مسئول انجمن كار درست !
و …

دانلود  فايل pdf ويژ نامه شماره ۲۱ نگاره توس

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای