دوهفته نامه نگاره با موضوع « فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي » منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان خراسان رضوي، شماره ۱۷۷ نيمه دوم بهمن ماه ۹۳ دوهفته نامه دانش آموزي فرهنگي – اجتماعي نگاره با موضوع « فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي » منتشر گرديد.

در اين شماره مي خوانيد :
پرونده اي دانش آموزي براي فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي
مصاحبه منتشر نشده نگاره با محمدرضا پهلوي
و …

از اینجا دانلود کنید

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای