شماره ۱۷۶ نيمه اول بهمن ماه ۱۳۹۳ دوهفته نامه دانش آموزي فرهنگي و اجتماعي نگاره منتشر گرديد + دانلود

به گزارش روابط عمومي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان خراسان رضوي، شماره ۱۶/ نيمه اول بهمن ماه ۹۳ دوهفته نامه  دانش آموزي فرهنگي – اجتماعي نگاره با موضوع « دهه فجر » منتشر گرديد.

در اين شماره مي خوانيد :
*روايتي كاربردي از ۳۵ سال بزرگداشت يك اتفاق
پرچممان همچنان بالاست
*كشف سياره جديد قابل سكونت و پيشنهادي براي كدخدا
كدخداي ده كه مرغابي بود …
*خودزني به سبك آل سعود
*كدام رشته ورزشي متناسب با من است؟
مارپله يا angry birds؟
*براي فيلمي كه در قاب جشنواره نگنجيد!
كودكي مهرباني
*مروري كوتاه بر تعدادي از انقلاب هاي مهم جهان و بزرگداشت هايشان
جهان منقلب
*رفت و آمد تكنولوژي در زندگي هاي ما
آمد واي فاي؛سيمها باي باي
و …
دانلود نگاره شماره ۱۷۶

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای