۲۶
اردیبهشت

دانلود نسخه الکترونیکی شماره ۱۸۶ نيمه دوم اردیبهشت ۹۵ دو هفته نامه نگاره

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

Final-Print-186-1

به گزارش روابط عمومي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان خراسان رضوي، شماره ۱۸۶ نيمه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ دوهفته نامه دانش آموزي فرهنگي – اجتماعي نگاره با موضوع پرونده: « دیدار اختصاصی انجمن های اسلامی دانش آموزی با رهبر معظم انقلاب » منتشر گرديد.
در این شماره می خوانید :

منزل به منزل با بهار وصل
ای آنکه تو را دیدن انگیزه پویایی …
سه گانه دوست داشتنی
کوه یخی روابط ما و همسایه مون
و …

لینک دانلود

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای